Kostrzyński zamek wybudowali w tym miejscu jeszcze Templariusze, a potem rozbudowali go Krzyżacy. W obecnej formie budowla powstała jednak dopiero za czasów panowania Jana Kostrzyńskiego (1535-1571). Margrabia przenosząc do Kostrzyna stolicę Nowej Marchii zapragnął mieć tutaj rezydencję odpowiadającom temu statusowi. Kazał więc przebudować krzyżacki zamek w nowej, renesansowej ale i okazałej formie. W XVII stuleciu zostaje dobudowane czwarte skrzydło. Walory obronne zarówno twierdzy jak i zamku spowodowały, że to tutaj zdecydował się schronić podczas Wojny Trzydziestoletniej Fryderyk Wilhelm zwany Wielkim Elektorem. Zamek był także swiadkiem przeobrażenia nieodpowiedzialnego księcia Fryderyka w męża stanu i przyszłego króla Fryderyka II. Choć został spalony w 1758 roku, zachował swój reprezentacyjny wygląd. Podczas okupacji francuskiej (1806-1814) zamieniony w szpital. Ostatnią funkcją kostrzyńskiego zamku były koszary wojskowe. Ale nie tylko - w dwóch komnatach stworzono tutaj Muzeum Fryderyka II Wielkiego w tych samych komnatach w których był więziony przez ojca. W tych samych z których oglądał egzekucję przyjaciela, która zmieniła go w przyszłego króla. Wysadzony w latach '70 stał się trwałą ruiną.

This Photo Gallery requires Flash.Get Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.

Obecnie ruiny zamku stanowią najwiekszą zagadkę Starego Miasta. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego wysadzono jego resztki w powietrze, pomimo, że był wpisany do rejestru zabytków. Do dzisiaj nie jest znany także los wielu zabytków, które się w nim znajdowały, w tym renesansowych reliefów i fragmentów portali. Zachowane ruiny stanowią obecnie realne zgrożenie dla  zdrowia i życia, dlatego też zabronione jest zwiedzanie zarówno ruin jak i podzziemi zamku. Poniższa mapka przedstawia plan parteru (archiwum Muzeum Twierdzy Kostrzyn).

(C) Copyright - Tomasz Kulik - wszystkie prawa zastrzeżone