Bastion Brandenburgia jako jedyny nie posiadał nigdy kazamat z prostego powodu. Wielokrotnie jego mury niszczyły powodzie. Ostatecznie powstał w formie, która jest widoczna do dzisiaj - odkryty, nieskazamatowany taras zabezpieczony murem. Dawniej miał połączenie z Bastionem Król, które utracił po zburzeniu muru kurtynowego w latach '20 XX wieku. Mur kurtynowy łączył go także z Bastionem Filip i w tym fragmencie pojawiła się w 1888 roku Furta Rybacka. Jej powstanie należy wiązać z przeniesieniem tutaj we wspomnianym roku przystani rybackiej z okolic Bramy Chyżańskiej. Aż do roku 1945 rybacy mogli więc korzystać z fragmentu twierdzy rozlokowanej pomiędzy Bastionami: Brandenburgia i Filip. W latach '30 XX wieku miasto-twierdza zmianiało swoje oblicze. Bastion Filip stał się muzeum, w zamku pojawiła się Sala Fryderyka II. Naturalne wydawało się więc przekształcenie niepotrzebnej już częsci twierdzy od tarasu Bastionu Filip aż po schody prowadące na Bastion Brandenburgia na cele cywilne. Stworzona została promenada widokowa, nazwana imieniem porucznika straconego w Twierdzy Kostrzyn 6 listopada 1730 roku - Wały Kattego. Obecnie teren jest rewitalizowany, ale moje zdjęcia przedstawiają go także w latach 2004-2011.

This Photo Gallery requires Flash.Get Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.

(C) Copyright - Tomasz Kulik - wszystkie prawa zastrzeżone